News and Activities | กิจกรรม / สัมมนา
News and Activities
กิจกรรม / สัมมนา

เรียนลัดการใช้ Aspen ประกอบการลงทุน 

วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2565 

เวลา 9:30 - 12:30 น. 

เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ต้องการฝึกการใช้งาน Aspen Desktop หรือ Aspen Mobile เพื่อประกอบการลงทุน 

  • เรียนรู้การใช้เมนูฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆ ใน Aspen Desktop อย่างละเอียด 
  • แนะนำฟังก์ชันเด่นอย่าง Chart, Financials และ Alerts ที่จะช่วยให้การตัดสินใจซื้อขายง่ายดายมากยิ่งขึ้น 
  • สอนการค้นหาหุ้นในฟังก์ชัน Market Screener ด้วยเงื่อนไขสำเร็จรูป และสร้างเงื่อนไขที่ชื่นชอบด้วยตัวเอง