บทวิเคราะห์
Derivatives
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
22 มี.ค. 2562
Derivatives
SET50 Index Futures....…..เปิดตลาดเหนือ 1,087.1 จุด ลุ้นเกิด Daily Buy Signal ครั้งใหม่.....
21 มี.ค. 2562
Derivatives
SET50 Index Futures.....….เน้นการเปิดสถานะ Short ตราบที่ยังเกิด Daily Sell Signal.....
20 มี.ค. 2562
Derivatives
SET50 Index Futures.....…..…..เกิด Daily Buy Signal ครั้งใหม่เมื่อปิดตลาดเหนือ 1,088.1 จุด.....
19 มี.ค. 2562
Derivatives
SET50 Index Futures.....…..จุด Daily Buy Signal ครั้งใหม่ขยับลงมาอยู่ที่ 1,088.1 จุด.....
18 มี.ค. 2562
Derivatives
SET50 Index Futures...……….…..ปิดต่ำกว่า 1,077.2 จุด จะทำให้จุด Daily Buy Signal ขยับตัวลง.....
15 มี.ค. 2562
Derivatives
SET50 Index Futures...……….…..ยังเน้นหาจังหวะเปิดสถานะ Short เป็นหลักที่แนวต้านของวัน.....
14 มี.ค. 2562
Derivatives
SET50 Index Futures...………..…..เปิดสถานะ Short ที่บริเวณแนวต้านของวัน.....
13 มี.ค. 2562
Derivatives
SET50 Index Futures...………..เข้าสู่เงื่อนไขแรกของการขยับตัวลงของจุด Daily Buy Signal.....
12 มี.ค. 2562
Derivatives
SET50 Index Futures...…….…..…..แนวโน้มหลักอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างเต็มตัว.....
11 มี.ค. 2562
Derivatives
SET50 Index Futures...…….…..กลยุทธ์การเปิดสถานะหลักและกลยุทธ์การเปิดสถานะระยะสั้น.....