บทวิเคราะห์
Derivatives
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
19 ธ.ค. 2561
Derivatives
Derivatives…..…………..กลับเข้าสู่แนวโน้มขาลง (Downtrend) อย่างเต็มตัว.....
18 ธ.ค. 2561
Derivatives
Derivatives…..…………..สถานะ Long ควร Stop Loss เมื่อปิดตลาดต่ำกว่า 1,065.6 จุด.....
17 ธ.ค. 2561
Derivatives
Derivatives…..………..…..เปิดสถานะ Long จากการเกิด Daily Buy Signal.....
14 ธ.ค. 2561
Derivatives
Derivatives…..………..ยังอยู่ในกรอบการแกว่งตัวที่มีความอ่อนแอ.....
13 ธ.ค. 2561
Derivatives
Derivatives…..……….…..คาดหวังการ Rebound ระยะสั้น......…..
12 ธ.ค. 2561
Derivatives
Derivatives…..………..…..เปิดสถานะโดยดูที่การเปิดตลาดอีกครั้ง.....
11 ธ.ค. 2561
Derivatives
Derivatives…..………..เริ่มคาดหวังถึงการ Rebound ระยะสั้นใหม่อีกครั้ง.
07 ธ.ค. 2561
Derivatives
Derivatives…..……...กำหนดสถานะด้วยการดูการเปิดตลาดอีกครั้ง.....
06 ธ.ค. 2561
Derivatives
Derivatives…..……..…..ปรับฐานเพื่อปิดหรือลดขนาดความกว้างของ Rising Gap.....
04 ธ.ค. 2561
Derivatives
Derivatives…..……..….…..เริ่มมองทางด้านการเปิดสถานะ Short มากกว่า.....