ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา
สัมมนา TFEX Trader Day 2018 ครั้งที่ 2

          ภาพบรรยากาศงานสัมมนา TFEX Trader Day 2018 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณธวัชชัย  ทองดี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ได้รับเกียรติร่วมบรรยายประชันไอเดีย จับจังหวะ เทรด Futures-Options ให้กำไร ในหัวข้อ "จับจังหวะเก็งกำไร calendar spread"

และในช่วงท้ายของกิจกรรม ...ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "แนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินธุรกิจของ AGE"

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "แนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินธุรกิจของ AGE"

โดย บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี AGE  เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_114735_edyoi.jpgภาพบรรยากาศงานสัมมนาของบริษัทจดทะเบียน XO

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาของบริษัทจดทะเบียน

ในห้วข้อ "แนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินธุรกิจของ XO"  ได้รับเกียรติจากคุณจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) - XO   จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา AWS Investment Worshop

ในหัวข้อ "วิธีเก็งกำไรด้วย Calender Spread" โดยคุณธวัชชัย  ทองดี ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บล.เอเชีย เวลท์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_071720_lfeaz.jpg

 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาBEM

ภาพบรรยากาศงานบรรยายธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน

จากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM  โดยธนาวัฒน์  วรรณดิษฐ์ ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหาร BEM  ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร

จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดรที่ 15 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ภาพบรรยากาศกิจกรรมสำหรับลูกค้า

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสำหรับลูกค้า "เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม efin Trade Plus"

กิจกรรมสำหรับลูกค้า บล.เอเชีย เวลท์ พร้อมเรียนรู้การใช้งาน เพื่อเพิ่มเติมความรู้การใช้งานโปกรแกรม efin StockPickup, efin Mobile และ efin Trade Plus โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ กวินปภา  ปภาวินนรกุล และทีมวิทยากร ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ จึดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บล.เอเชีย เวลท์ เมื่อวันจันทร์ที่ ...ภาพบรรยากาศงานสัมมนาบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Richaed Jones Vice President – Investor Relations and Corporate Communications และคณะผู้บริหาร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) -  IVL

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_092346_aarvk.jpgภาพบรรยากาศงานสัมมนา“โอกาสการเติบโตในธุรกิจการแพทย์” EKH

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “โอกาสการเติบโตในธุรกิจการแพทย์”

โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์อำนาจ  เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) – EKH  http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_034947_jlrcj.jpgภาพบรรยากาศงานสัมมนา “ปี61ธุรกิจโรงพยาบาลจะกลับมาเป็นปีทองจริงหรือไม่”

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “ปี61ธุรกิจโรงพยาบาลจะกลับมาเป็นปีทองจริงหรือไม่” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.พลสันต์  พลัสสินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) : CHG

คลิกอ่านเพิ่มภาพบรรยากาศงานสัมมนา “ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2561 และกลยุทธ์การลงทุนไตรมาส 1“

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2561 และกลยุทธ์การลงทุนไตรมาส 1“

จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในโครงการ #investnow Roadshow

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_064658_nxowp.jpg