ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา
IMH 1st Trading Day

บรรยากาศพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ ในวันที่ 26 ธ.ค. 2562 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,290 ล้านบาท ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “IMH”



KUN 1st Trading Day

คุณกอบเกียรติ บุญธีรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เอเชีย เวลท์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



"AWS" ร่วมพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน "IMH"

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) "IMH" เมื่อวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 25692 ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



"AWS" ร่วมพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน "KUN"

บรรยากาศลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. วิลล่า คุณาลัย (KUN) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ...



ภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางนักลงทุนคุณภาพ #รุ่นที่ 1 (22 พ.ย. 62)

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณชาติชาย องค์วงศ์สกุล รองผู้อำนวยการ สายงานการตลาด และคุณวัชรินทร์ ยังให้ผล ผู้จัดการ สายงานการตลาด บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “การลงทุนผ่าน SET Trade Streaming” โดยมีคุณศุภชัย ทองสังข์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ ...



ภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางนักลงทุนคุณภาพ #รุ่นที่ 1 (8 พ.ย. 62)

ภาพบรรยากาศโครงการนักลงทุนคุณภาพ รุ่นที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บล.เอเชีย เวลท์ ได้รับเกียรติจาก คุณรัฐโรจน์ พณิชย์จุติ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “เรียนรู้และรับมือกับ Crypto Currency” ร่วมด้วยคุณวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย รองกรรมการผู้จัดการ และคุณปวีณา หนองโยธา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ...



บล.เอเชีย เวลท์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายกอบเกียรติ บุญธีรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด นายวุฒิชัย โชคอัมพรทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการลงทุน และนายรัฐโรจน์ พณิชย์จุติ ประธานฝ่ายวาณิชธนกิจและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงให้การสนับสนุนและดำเนินการวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain กับ รองศาสตราจารย์ เกศินี ...



ภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางนักลงทุนคุณภาพ #รุ่นที่ 1 (1 พ.ย. 62)

ภาพบรรยากาศโครงการนักลงทุนคุณภาพ รุ่นที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บล.เอเชีย เวลท์ ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพรรษ ตันบุญเอก CFO บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHA UP) บรรยายและจัด Workshop วิเคราะห์อุตสาหกรรมไฟฟ้า ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีคุณวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช ...



บล.เอเชีย เวลท์ เปิดสาขานครปฐม

บล.เอเชีย เวลท์ เปิดสาขานครปฐม โดยมีคุณกอบเกียรติ บุญธีรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุพัตร์ อภิรติมัย ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดหลักหลักทรัพย์ บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานและแสดงความยินดีในพิธีเปิดสาขาใหม่ “สาขานครปฐม” ในครั้งนี้ โดยมีคุณพัฒน์พล ศรีประยูร ผู้จัดการสาขาและพนักงานสาขานครปฐม ...



ภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางนักลงทุนคุณภาพ #รุ่นที่ 1 (25 ต.ค. 62)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 บล.เอเชีย เวลท์ ได้รับเกียรติจาก คุณสุเชษฐ์ สุขแท้ รองกรรมการผู้จัดการ บล.เอเชีย เวลท์ บรรยายในหัวข้อ “วิเคราะห์อุตสาหกรรมและเลือกหุ้นตัวแรกให้ปัง” ร่วมด้วย คุณวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช ...