ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

สัมมนาลับ-ลวง-พราง BLOCKTRADE-DW-WARRANT

13 มกราคม 2561

บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด และรายการชีวิตธุรกิจ ความสุข ร่วมจัดงานสัมมนาลับ-ลวง-พราง BLOCKTRADE -DW-WARRANT เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ อาคาร TPI   มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาอย่างคับคั่งค่ะ