ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

งานสัมมนา AWS Investment Workshop ในหัวข้อ "เพิ่มพลังสร้างพอร์ตด้วย Block Trading" ยังคงได้รับการตอบรับจากนักลงทุนมากกว่า 20 ท่าน

บรรยายโดย คุณธวัชชัย  ทองดี ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุน บล.เอเชีย เวลท์  โดยจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บล.เอเชีย เวลท์ ชั้น 7 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 ผ่านมา

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_100525_mfmgu.jpg