ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม "เรียนรู้การซื้อขายผ่าน efin Trade Plus"

วันจันทร์ที่ 12 มี.ค. 2561  14.00 - 16.00 น.
ณ บล.เอเชีย เวลท์ สำนักงานใหญ่ อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 7

สำรองที่นั่ง 02 680 5280