ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาของบริษัทจดทะเบียน

ในห้วข้อ "แนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินธุรกิจของ XO"  ได้รับเกียรติจากคุณจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) - XO   จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_105721_cnzvk.jpg