ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "แนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินธุรกิจของ AGE"

โดย บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี AGE  เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_114735_edyoi.jpg