ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาจับจังหวะเก็งกำไร Calender Spread

จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่16 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บล.เอเชีย เวลท์  อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 7

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_064548_xlzwi.jpg