ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_065930_rpxqg.jpg