ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "แนวโน้มกรเติบโตและการดำเนินธุรกิจของ SKE" 

โดย บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) - SKE 

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 

ณ สำนักงานใหญ่ บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 7

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_065711_fxpoy.jpg