ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

PR News: ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "เริ่มต้นด้วยหัวใจครั้งที่ 6 เพื่อน้องโรคลมชัก"

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 2561 บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด และรายการชีวิต ธุรกิจ ความสุข

ร่วมออกบูธและร่วมเป็นวิทยากร โดย คุณธวัชชัย ทองดี ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุน AWS  โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่่าน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_044051_nznyf.jpg