ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา"ทิศทางและแนวโน้มธุรกิจTHG"

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่)

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_045159_gufbw.jpg