ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “ทิศทางธุรกิจอสังหาฯ และแนวโน้มธุรกิจ ANAN”

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

ณ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_051937_mxpoi.jpg