ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

คุณสุกิจ พลับจ่าง หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์ลำพูบางกระสอบ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด โดยมี คุณกอบเกียรติ บุญธีรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสุพัตร์ อภิรติมัย ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดหลักทรัพย์ คุณอัมพร เจียมมั่นจิต ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน พร้อมพนักงานจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับโลก เพิ่มบ้านให้กับหิ่งห้อย และปั้น EM Ball เพื่อช่วยลดการเน่าเสียและปรับสมดุลของน้ำตามธรรมชาติ ภายใต้โครงการจิตอาสา “ASIAwealth อาสาทำดี” ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โครงการลำพูบางกระสอบ ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ