ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

บล.เอเชีย เวลท์ จัดงานสัมมนา จังหวัดเชียงใหม่ : นายกอบเกียรติ บุญธีรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด นายสุพัตร์ อภิรติมัย ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดหลักทรัพย์ และนายธนวัฒน์ ทวีจิตติรัตน์ ผู้จัดการสาขา บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) พร้อมนักวิเคราะห์จาก บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด นำทีมโดย นางวิชราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ นายเบญจพล สุทธิ์วนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนายสุเชษฐ์ สุขแท้ รองกรรมการผู้จัดการ บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด ให้ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค ในงานสัมมนาวิชาการ “ผ่อหุ้น งามๆ สิ้นปี๋ 62” ซึ่ง บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อนักลงทุน กว่า 100 คน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่