ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศโครงการนักลงทุนคุณภาพ รุ่นที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บล.เอเชีย เวลท์ ได้รับเกียรติจาก คุณรัฐโรจน์ พณิชย์จุติ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “เรียนรู้และรับมือกับ Crypto Currency” ร่วมด้วยคุณวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย รองกรรมการผู้จัดการ และคุณปวีณา หนองโยธา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “แหล่งเรียนรู้การลงทุนในงาน SET in the city 2019” ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

ทางทีมงานขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาให้ความรู้ในวันนี้เป็นอย่างสูงนะคะ

สำหรับสัปดาห์สุดท้ายของการอบรมนะคะ ทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ "เรียนรู้การลงทุนผ่าน SET Trade Streaming” โดย คุณชาติชาย องค์วงศ์สกุล รองผู้อำนวยการ และคุณวัชรินทร์ ยังให้ผล ผู้จัดการ สายงานการตลาด บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด และ “รู้และหลบความเสี่ยงเพื่อสร้างผลตอบแทนผ่าน TFEX” โดย คุณศุภชัย ทองสังข์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด

หลังจากนั้น ได้รับเกียรติจาก คุณกอบเกียรติ บุญธีรวร CEO บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม แล้วพบกันใหม่กับโครงการเส้นทางนักลงทุนคุณภาพ รุ่นที่ 2 ในปีหน้านะคะ

#ASIAwealth #AWS #โครงการเส้นทางนักลงทุนคุณภาพ #รุ่นที่ 1