ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

บรรยากาศพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ ในวันที่ 26 ธ.ค. 2562 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,290 ล้านบาท ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “IMH”