ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ทนห่างกันนิดแล้วเราจะกลับมาใกล้ชิดและรักกันกว่าเดิม

 

บล.เอเชีย เวลท์ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และให้เป็นไปตามมาตราการของภาครัฐ บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราได้ให้พนักงานบางส่วนทำงานในสถานที่ทำงานทดแทน และให้พนักงานบางส่วนทำงานที่บ้าน (Work from Home) 

 

#StayHome อยู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยของคุณ 

#SocialDistancing ยิ่งห่างกัน ยิ่งหมายถึงรักกัน เพื่อปกป้องครอบครัวและคนที่เรารัก

 

ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนัก

AWS ขอเป็นกำลังใจ ขอให้เราทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน