ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

เรียน ลูกค้า บล.เอเชีย เวลท์ ทุกท่าน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บล.เอเชีย เวลท์ ขอเรียนเชิญนักลงทุนทุกท่าน เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Aspen Mobile วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 -14.30 น. ที่ https://www.facebook.com/iClickAWS/ หรือรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCl3J27GBaLiLsHeZw-dQv3g?view_as=subscriber 

ด้วยความเคารพ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บล.เอเชีย เวลท์