ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

เตรียมพร้อมกลยุทธ์การลงทุนกับ Aspen 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

 

เวลา 9:30 - 16:00 น. 

 

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ใช้งานโปรแกรม Aspen for Browser ได้ในระดับพื้นฐาน และต้องการศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมประกอบกลยุทธ์การลงทุนแบบมืออาชีพ ด้วยปัจจัยพื้นฐานและกราฟเทคนิคขั้นเบื้องต้น 

  • แนะนำแนวทางกลยุทธ์การลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานและกราฟเทคนิคขั้นเบื้องต้น 
  • เรียนรู้การใช้ฟังก์ชันที่สำคัญใน Aspen for Browser เพื่อประกอบกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 2 แนวทาง  
  • ฝึกการค้นหาหุ้นตามเงื่อนไขปัจจัยพื้นฐานและกราฟเทคนิคด้วย Market Screener  

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด