มุมนักลงทุน
ค่าธรรมเนียมซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

 
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีวิธีการคำนวณเป็นอัตราเดียวตั้งแต่สัญญาแรกถึงสัญญาสุดท้าย ตามจำนวนสัญญาต่อวัน โดยค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได้ตามรายละเอียดด้านล่าง ไม่สามารถนำจำนวนการซื้อขายของการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด และ การซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตมารวมกันได้ 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับลูกค้าทั่วไป

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
(บาท ต่อ สัญญา)

จำนวนสัญญาต่อวัน
 

อัตราค่าธรรมเนียมผ่าน Internet
(บาท ต่อ สัญญา)

SET50 Index Futures

SET50 Index Futures

86.1 1-25 78.1
66.1 26-100 60.10
46.1 101-500 42.10
36.1 ตั้งแต่ 501 สัญญาขึ้นไป 33.10
50 Baht Gold Futures   50 Baht Gold Futures
490.10 1-5 445.10
390.10 6-20 355.10
290.10 21-50 265.10
240.10 ตั้งแต่ 51 สัญญาขึ้นไป 220.10
10 Baht Gold Futures   10 Baht Gold Futures
98.10 1-25 89.10
78.10 26-100 71.10
58.10 101-250 53.10
48.10 ตั้งแต่ 251 สัญญาขึ้นไป 44.10
 Gold Online Futures    Gold Online Futures
196.10 1-12 178.10
156.10 13-50 142.10
116.10 51-125 106.10
96.10 ตั้งแต่ 126 สัญญาขึ้นไป 88.10
SET50 Index Options   SET50 Index Options
84.1 1-25 76.10
64.1 26-100 58.10
44.1 101-500 40.10
34.1 ตั้งแต่ 501 สัญญาขึ้นไป 31.10
BANK Index Futures   BANK Index Futures
200.10 1-10 182.10
160.10 11-40 146.10
120.10 41-200 110.10
100.10 ตั้งแต่ 201 สัญญาขึ้นไป 92.10
Energy / COMM Index Futures   Energy / COMM Index Futures
100.10 1-25 91.10
80.10 26-100 73.10
60.10 101-500 55.10
50.10 ตั้งแต่ 501 สัญญาขึ้นไป 46.10
ICT / FOOD Index Futures   ICT / FOOD Index Futures
50.10 1-50 45.60
40.10 51-200 36.60
30.10 201-1,000 27.60
25.10 ตั้งแต่ 1,001 สัญญาขึ้นไป 23.10
USD Futures   USD Futures
11.10 1-2,000 10.10
8.10 ตั้งแต่ 2,001 สัญญาขึ้นไป 7.40
อัตราค่าธรรมเนียมผ่าน Dealer
(บาท ต่อ สัญญา)
Interest Rate Futures อัตราค่าธรรมเนียมผ่าน Internet
(บาท ต่อ สัญญา)
60.10 TGB5 55.10
120.10 BB3 110.10
อัตราค่าธรรมเนียมผ่าน Dealer
(บาท ต่อ สัญญา)
Single Stock Futures (SSF) อัตราค่าธรรมเนียมผ่าน Internet
(บาท ต่อ สัญญา)
0.1% ของมูลค่าสัญญา + 0.51 บาท SSF ของหุ้นที่มีราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100  บาทต่อหุ้น 0.09% ของมูลค่าสัญญา + 0.51 บาท
0.1% ของมูลค่าสัญญา + 5.10 บาท SSF ของหุ้นที่มีราคามากกว่า 100 บาทต่อหุ้น** 0.09% ของมูลค่าสัญญา + 5.10 บาท

** ได้แก่หุ้น  ADVANC, AEONTS, BBL, BH, CBG, DELTA, EGCO, KBANK, PTTEP, SCC
 

หมายเหตุ
* อัตราค่าธรรมเนียมตามด้านล่างยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* อัตราดังกล่าว เป็นอัตราที่ได้รวมค่าธรรมเนียมนายหน้า (Commission), ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Tradeing Fee), ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบ (Clearing Fee), ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ (Regulatory Fee) และค่าใช้จ่ายจากการใช้ข้อมูลราคาสินค้าอ้างอิง (Data Licensing Fee_Gold Futures)

 

Go to Top