มุมนักลงทุน
ระบบซื้อขาย iFIS

ระบบซื้อขาย iTrade  (สำหรับลูกค้า)  

 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอีกหนึ่งช่องทางเรียกว่าระบบ iTrade 

 

"โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า" ที่พัฒนาขึ้นโดย Freewill Solution ผ่านการติดตั้งโปรแกรม หรือ เข้าสู่ระบบผ่าน Web Browser Internet Explorer เพื่อการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค บนระบบปฏิบัติการ Windows ที่มีความง่าย รวดเร็ว สะดวก เสถียร ระบบซื้อขาย iTrade ประกอบไปด้วยโปรแกรมสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ 2 Version และ โปรแกรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีก 1 เวอร์ชั่น

 

  ระบบ iFIS Trade VAX Version   
   (รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์)
  ระบบ iFIS Trade Standard Version 
   (รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์)
 
หมายเหตุ  :    Click ที่ชื่อระบบเพื่อติดตั้งโปรแกรม  

 

Go to Top 

  

 


 วิธีการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ iFIS ต้องทำอย่างไร

 

 1. วิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย (Place Order)

  หลังจากผู้ใช้ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ท่านสามารถเข้าหน้าจอการสั่งซื้อขายได้ดังนี้

   
 • กด Function Key [*] สำหรับการส่งคำสั่งซื้อ [-] สำหรับการส่งคำสั่งขาย

 • ใส่ชื่อหุ้นที่ท่านต้องการซื้อหรือขาย (ขึ้นกับลูกค้ากด Function Key [*] หรือ [-] ก่อนเข้ามา)

 • ใส่จำนวน (Volume) และราคา (Price) ที่ต้องการ

 • ระบุรหัสลับ (Password) ก่อนส่งคำสั่งซ์้อหรือขาย และกดปุ่ม [Enter]

 • หารระบุ Password ถูกต้อง จะได้รับ Order Number โดยจะขึ้น Message ที่หน้าจอ

 • ลูกค้าสามารถดูสถานะของ Order ที่ได้ส่งคำสั่งซื้อ/ขาย จากข้อมูลส่วนบนของหน้าจอ

   

​​2.   วิธีการยกเลิกคำสั่งซื้อขาย (Cancel Order)

       ลูกค้าสามารถยกเลิกการส่งคำสั่งซื้อขายได้ดังนี้

 

 • เลือกรายการซื้อขายที่ต้องการยกเลิก (Ord_ST - Order Status ต้องไม่เท่ากับ Match) แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม [Cancel Order] หรือ กดปุ่ม "C" บน Keyboard เพื่อ Cancel

 • จากนั้นหน้าจอจะขึ้นหน้าจอให้ใส่ Password (Enter PIN) และกด Enter หรือกดปุ่ม [Confirm] เพื่อยืนยันการ Cancel Order

 • ผลที่ได้หน้าจอจะแสดงสถานะการยกเลิกการซื้อขาย (Ord_ST - Order Status เท่ากับ CANCEL)

 • เสร็จสิ้นการยกเลิกการซื้อขาย

 


Go to Top 

 

 

  

iTrade for Marketing