Home
31 มี.ค. 2563

ทนห่างกันนิดแล้วเราจะกลับมาใกล้ชิดและรักกันกว่าเดิม

 

บล.เอเชีย เวลท์ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และให้เป็นไปตามมาตราการของภาครัฐ บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราได้ให้พนักงานบางส่วนทำงานในสถานที่ทำงานทดแทน และให้พนักงานบางส่วนทำงานที่บ้าน (Work ...

25 พ.ย. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณชาติชาย องค์วงศ์สกุล รองผู้อำนวยการ สายงานการตลาด และคุณวัชรินทร์ ยังให้ผล ผู้จัดการ สายงานการตลาด บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “การลงทุนผ่าน SET Trade Streaming” โดยมีคุณศุภชัย ทองสังข์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ ...

11 พ.ย. 2562

ภาพบรรยากาศโครงการนักลงทุนคุณภาพ รุ่นที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บล.เอเชีย เวลท์ ได้รับเกียรติจาก คุณรัฐโรจน์ พณิชย์จุติ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “เรียนรู้และรับมือกับ Crypto Currency” ร่วมด้วยคุณวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย รองกรรมการผู้จัดการ และคุณปวีณา หนองโยธา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ...

06 พ.ย. 2562

นายกอบเกียรติ บุญธีรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด นายวุฒิชัย โชคอัมพรทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการลงทุน และนายรัฐโรจน์ พณิชย์จุติ ประธานฝ่ายวาณิชธนกิจและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงให้การสนับสนุนและดำเนินการวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain กับ รองศาสตราจารย์ เกศินี ...

04 พ.ย. 2562

ภาพบรรยากาศโครงการนักลงทุนคุณภาพ รุ่นที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บล.เอเชีย เวลท์ ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพรรษ ตันบุญเอก CFO บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHA UP) บรรยายและจัด Workshop วิเคราะห์อุตสาหกรรมไฟฟ้า ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีคุณวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช ...

21/11/2018 "กลยุทธ์หุ้นร้อน DW แรง" !!รายสัปดาห์!! IVL กำไรนิวไฮ