ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
TFEX : ประกาศ Commission Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน2561 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_083339_nupdt.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) มีผล 16 ก.ค.61

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2561  เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042452_zfkal.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน ชื่อไฟล์เตรียมพร้อมรับแนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์

เรียน นักลงทุนทุกท่าน

         ตามที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“TCH”) ประกาศแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกรณีที่มีการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามหลักการ “Principles for Financial Market Infrastructures” (“PFMI”) ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด จะดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ TCH ซึ่งครอบคลุมในสาระสำคัญ ...แนวโน้มการลงทุนประจำเดือน ตุลาคม 2560

 Asia Wealth Trading Idea 25-29 ก.ย. 60 : แนะนำซื้อ TIPCO ราคาเป้าหมาย 24.00 บาท

Asia Wealth Trading Idea 25-29 ก.ย. 60 : แนะนำซื้อ TIPCO ราคาเป้าหมาย 24.00 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_040904_dngyu.pdfAsia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ THANI ราคาเป้าหมาย 7.40 บาท

Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ THANI ราคาเป้าหมาย 7.40  บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_035843_pinvy.pdfAsia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ INTUCH ราคาเป้าหมาย 78.00 บาท

Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ INTUCH ราคาเป้าหมาย 78.00 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041208_yyfna.pdf

 TFEX : ปรับอัตราหลักประกัน (Margin Rate) ใหม่ มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประกาศปรับอัตราหลักประกัน (Margin Rate) มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ที่มีเครื่องหมาย *** หมายถึง อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 

ตรวจสอบอัตราหลักประกันใหม่ สำหรับลูกค้าบุคคล ที่นี่  อัตราหลักประกัน ...Asia Wealth Trading Idea 18-22 ก.ย. 60 : แนะนำซื้อ BEM ราคาเป้าหมาย 10.10 บาท

Asia Wealth Trading Idea 18-22 ก.ย. 60 : แนะนำซื้อ BEM ราคาเป้าหมาย 10.10 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_040429_njhum.pdf

 

 

 

Press Release:  Asia Wealth Trading Idea

 

บล.เอเชีย เวลท์ คาด FED ลดการถือครองพันธบัตร ตลาดหุ้นไปต่อได้ แนะนำซื้อ BEM ราคาเป้าหมาย 10.10 บาท

 

กรุงเทพฯ วันที่ 18 กันยายน ...