ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
TFEX : แจ้งเรื่องการปรับปรุงจำนวนการซื้อขายขั้นต่ำแบบ Block Trading Transaction สำหรับ Single Stock Futures

เรียน  ทุกท่าน 

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอแจ้ง การปรับปรุงจำนวนการซื้อขายขั้นต่ำ

ของการซื้อขาย Block Trading Transaction สำหรับ Single Stock Futures

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป   รายละเอียดดังนี้

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_034924_etljg.pdfเตรียมพร้อมรับแนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์

เรียน นักลงทุนทุกท่าน

         ตามที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“TCH”) ประกาศแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกรณีที่มีการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามหลักการ “Principles for Financial Market Infrastructures” (“PFMI”) ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด จะดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ TCH ซึ่งครอบคลุมในสาระสำคัญ ...เตรียมความพร้อมลดระยะเวลาการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2

          จากนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักหักบัญชี เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของอุตสาหกรรมโดยรวม และลดต้นทุนในการทำธุรกรรม พร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งการกำหนดเวลาชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ จาก T+3 เป็น T+2 ที่จะเริ่มต้นในปี 2561 นั้น ทางการมีประกาศแนวทางเพิ่มเติมเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว คือ ...ประกาศ Feature Edit Order บนระบบ Settradeใช้งานได้แล้ว

คู่มือ Change_pice_volme_PC

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_063523_zibki.pdf

คู่มือ Change_price_volume_IPHONE

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_063613_rppcs.pdf

คู่มือ Change_pice_volume_IPAD

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_063650_hirmj.pdf

คู่มือ Change_price_volume_Android

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_063750_lbpog.pdf

 ประกาศบริษัท : รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์

รายชื่่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ตามประกาศบริษัท 077/2564

สำหรับรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย UPDATE !!! ...iClick : Aspen for Browser สำหรับสมาชิก AWS สามารถใช้งานผ่าน Chrome, Edge และ Firefox ได้แล้ววันนี้ !!!

 

โปรแกรมสนับสนุนการลงทุน Aspen for Browser สำหรับลูกค้าบริษัทหลักทัรพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด 

สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome, Microsoft Edge และ Mozilla Firefox 

ด้วยเวอร์ชั่น Out of Browser (OOB) ได้แล้ววันนี้ !! 

 

คู่มือวิธีการติดตั้งและเข้าใช้งาน SBL Product : Lender ถ้าคุณมีหุ้น แล้วยังไม่คิดขาย มาทำธุรกรรมให้ยืมหุ้นกับเรา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending - SBL) คลิกที่นี่SBL Product : Borrower อย่าทิ้งโอกาสสร้างกำไร เมื่อตลาดหุ้นลง เพียงยืมหุ้นมาขายชอร์ต (SBL)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending - SBL) คลิกที่นี่คอลัมน์ ครบเครื่องเรื่องลงทุน : เลือกกอง LTF อย่างไร

คอลัมน์ ครบเครื่องเรื่องลงทุน : เลือกกอง LTF อย่างไร

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_123327_zaxkj.pdfiClick : แจ้งเวอร์ชั่นของ Browser เพื่อการใช้งานบริการต่างๆของ efinancethai ใหม่ ในวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

 

หากต้องการใช้งาน Browser Google Chrome คลิกติดตั้ง ที่นี่

และต้องติดตั้ง Click one สำหรับการเข้าใช้งานผ่าน Browser Google Chrome ด้วย ดูวิธี ที่นี่