ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขาประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

             http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file__qedvs.pdf

  • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันเพิ่ม Gold OnlineTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่02 พ.ย.2561 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_081611_xccux.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_081650_pcfaq.pdf

 TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_154003_wnopx.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันแจ้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

       ตามที่ บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทฯ) ได้มีการเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน ซึ่งเป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้น สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้รับเงินต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทจะเสนอขายผ่านตัวกลาง นั้น

 

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ...TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561

เรียน ทุกท่าน 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_102926_sqspw.pdf

 

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

 TFEX : ประกาศ Commission Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน2561 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_083339_nupdt.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) มีผล 16 ก.ค.61

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2561  เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042452_zfkal.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน ชื่อไฟล์เตรียมพร้อมรับแนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์

เรียน นักลงทุนทุกท่าน

         ตามที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“TCH”) ประกาศแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกรณีที่มีการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามหลักการ “Principles for Financial Market Infrastructures” (“PFMI”) ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด จะดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ TCH ซึ่งครอบคลุมในสาระสำคัญ ...Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ THANI ราคาเป้าหมาย 7.40 บาท

Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ THANI ราคาเป้าหมาย 7.40  บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_035843_pinvy.pdf