ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ INTUCH ราคาเป้าหมาย 78.00 บาท

Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ INTUCH ราคาเป้าหมาย 78.00 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041208_yyfna.pdf

 TFEX : ปรับอัตราหลักประกัน (Margin Rate) ใหม่ มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประกาศปรับอัตราหลักประกัน (Margin Rate) มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ที่มีเครื่องหมาย *** หมายถึง อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 

ตรวจสอบอัตราหลักประกันใหม่ สำหรับลูกค้าบุคคล ที่นี่  อัตราหลักประกัน ...Asia Wealth Top Pick 14/9/60 : GUNKUL ราคาเป้าหมายเฉลี่ย Bloomberg 5.06 บาท

Asia Wealth Top Pick  14/9/60 : GUNKUL ราคาเป้าหมายเฉลี่ย Bloomberg 5.06 บาทAsia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ TTA ราคาเป้าหมาย 13.00 บาท

Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ TTA ราคาเป้าหมาย 13.00 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_035844_efziz.pdfAsia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ SCB ราคาเป้าหมาย 185.00 บาท

Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ SCB ราคาเป้าหมาย 185.00 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_035301_eobxk.pdfเตรียมความพร้อมลดระยะเวลาการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2

          จากนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักหักบัญชี เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของอุตสาหกรรมโดยรวม และลดต้นทุนในการทำธุรกรรม พร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งการกำหนดเวลาชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ จาก T+3 เป็น T+2 ที่จะเริ่มต้นในปี 2561 นั้น ทางการมีประกาศแนวทางเพิ่มเติมเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว คือ ...Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ TISCO ราคาเป้าหมาย 84.00 บาท

Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ TISCO ราคาเป้าหมาย 84.00 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041752_fatlc.pdfAsia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ CKP ราคาเป้าหมาย 3.94 บาท

Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ CKP ราคาเป้าหมาย 3.94 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041454_djzfs.pdf

 Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ TK ราคาเป้าหมาย 14.00 บาท

Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ TK ราคาเป้าหมาย 14.00 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_040621_xpyqd.pdfAsia Wealth Top Pick 5/9/60 : แนะนำซื้อ BCPG ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 17.00 บาท

Asia Wealth Top Pick 5/9/60 : แนะนำซื้อ BCPG ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 17.00 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041529_evcbl.pdf