ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
TFEX : ประกาศยกเลิกการซื้อขาย Oil Futures ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

ตามที่ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX) ได้จัดให้มี การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent Crude Oil Futures ซึ่งอ้างอิง ICE Brent Index ในการคํานวณราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) นั้น 

 

Intercontinental Exchange (ICE) ซึ่งเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ ICE Brent Index ได้มี ...Asia Wealth Top Pick 17/8/59 : BDMS ราคาเป้าหมาย 30 บาท

 

Asia Wealth Top Pick  17/8/59 : BDMS ราคาเป้าหมาย 30 บาท

http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_040352_sqnkd.pdfAsia Wealth Top Pick : 16/8/59 CK ราคาเป้าหมาย 39.50 บาท

 

 

Asia Wealth Top Pick : 16/8/59  CK ราคาเป้าหมาย 39.50 บาท

http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_042051_ijnnu.pdfAsia Wealth Trading Idea : 15-19 สิงหาคม 2559 แนะนำซือ SCC

 

 

Press Release:  Asia Wealth Trading Idea

บล.เอเชีย เวลท์ มองพื้นฐานเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง พร้อมแนะนำซื้อหุ้น SCC

 

กรุงเทพฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2559: บล.เอเชีย เวลท์ ประเมินหุ้นไทยสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นลำบาก แต่ยังคงมองพื้นฐานเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งจากตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ที่ 3.5% ...iClick : Force Update Application Settrade Streaming บน iPhone, iPad และ Android เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 59 17.30 น. เป็นต้นไป

 

ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ (วันที่ 19 สิงหาคม 2559) สำหรับผู้ใช้งาน iPhone, iPad และ Android ใน Version ที่ต่ำกว่าปัจจุบัน จะขึ้นข้อความ Popup แจ้งกำหนดการ Force Update ในวันศุกร์ถัดไป หรือหากไม่ต้องการพบ Popup ดังกล่าว แนะนำให้ Update เป็น Version ล่าสุดได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 TFEX : ประกาศจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ของ Single Stock Futures มีผลบังคับใช้วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) สำหรับผลิตภัณฑ์ Single Stock Futures มีผลบังคับใช้วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

 

** โดย TFEX จะมีการคำนวณ Position Limit ใหม่ทุกๆ 6 เดือน เพื่อใช้ในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค. - มิ.ย.) 
และครึ่งปีหลังของปี (ก.ค. - ธ.ค.) ...Asia Wealth Top Pick : 11/8/59 DELTA ราคาเป้าหมาย Bloomberg 72.75 บาท

 

 

Asia Wealth Top Pick : 11/8/59  DELTA ราคาเป้าหมาย Bloomberg 72.75 บาท

http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041132_uadlk.pdfAsia Wealth Top Pick : 9/8/59 CPF ราคาเป้าหมาย 37 บาท

 

Asia Wealth Top Pick : 9/8/59  CPF ราคาเป้าหมาย 37 บาท

http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041812_akhow.pdfAsia Wealth Trading Idea : 8-11 สิงหาคม 2559 แนะนำซือ BEM

 

Press Release:  Asia Wealth Trading Idea

บล.เอเชีย เวลท์ มองตลาดหุ้นสดใสหลังผลประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ

พร้อมแนะนำซื้อหุ้น BEM ราคาเป้าหมาย 10.10 บาท

 

กรุงเทพฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2559: บล.เอเชีย เวลท์ ประเมินนักลงทุนมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ...Asia Wealth Top Pick 5/8/59 : BCP ราคาเป้าหมาย 40.50 บาท

 

Asia Wealth Top Pick 5/8/59 :  BCP ราคาเป้าหมาย 40.50 บาท

http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_042515_hprpk.pdf