ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ TISCO ราคาเป้าหมาย 84.00 บาท

Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ TISCO ราคาเป้าหมาย 84.00 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041752_fatlc.pdfAsia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ CKP ราคาเป้าหมาย 3.94 บาท

Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ CKP ราคาเป้าหมาย 3.94 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041454_djzfs.pdf

 Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ TK ราคาเป้าหมาย 14.00 บาท

Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ TK ราคาเป้าหมาย 14.00 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_040621_xpyqd.pdfAsia Wealth Top Pick 5/9/60 : แนะนำซื้อ BCPG ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 17.00 บาท

Asia Wealth Top Pick 5/9/60 : แนะนำซื้อ BCPG ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 17.00 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041529_evcbl.pdfตารางกิจกรรมเพื่อนักลงทุน : AWS Investment Workshop

 

AWS Investment Workshop : กิจกรรมสัมมนาเพื่อนักลงทุน

 

เดือน กันยายน 2560

วันที่ เวลา งาน สถานที่ โดย ลงทะเบียน ...

Asia Wealth Trading Idea 4-8 กันยายน 2560 : แนะนำซื้อ AMATA ราคาเป้าหมาย 20.90 บาท

Asia Wealth Trading Idea 4-8 กันยายน 2560 : แนะนำซื้อ AMATA ราคาเป้าหมาย 20.90 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_043005_nthhq.pdf

 

 

Press Release:  Asia Wealth Trading Idea

บล.เอเชีย เวลท์ ชี้การยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือกระทบการลงทุน แนะนำซื้อ AMATA ราคาเป้าหมาย 20.90 บาท

 

กรุงเทพฯ วันที่ 4 กันยายน ...Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ MTLS ราคาเป้าหมาย 41.00 บาท

Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ MTLS ราคาเป้าหมาย 41.00 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_043026_jvglq.pdfแนวโน้มการลงทุนประจำเดือน กันยายน 2560

 

แนวโน้มการลงทุนประจำเดือน กันยายน 2560

https://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_060908_bifek.pdf Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ BANPU ราคาเป้าหมาย Bloomberg 22.81 บาท

Asia Wealth Top Pick แนะนำซื้อ BANPU ราคาเป้าหมาย Bloomberg 22.81 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041342_kngtc.pdfAsia Wealth Top Pick 30/8/60 : แนะนำซื้อ KKP ราคาเป้าหมาย 79 บาท

Asia Wealth Top Pick 30/8/60 : แนะนำซื้อ KKP ราคาเป้าหมาย 79 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_040748_lnadd.pdf