ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
TFEX : ปรับอัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) ใหม่ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

 

สำนักหักบัญชี (TCH) ประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

 

ตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ สำหรับลูกค้าบุคคล ที่นี่  อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับลูกค้าบุคคล (เริ่มใช้วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)

ตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ สำหรับลูกค้าสถาบัน ที่นี่ Asia Wealth Top Pick 24/8/60 : แนะนำซื้อ AOT ราคาเป้าหมาย 59.00 บาท

Asia Wealth Top Pick 24/8/60 : แนะนำซื้อ AOT ราคาเป้าหมาย 59.00 บาท

https://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_040906_gfsnl.pdfประกาศบริษัท : รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ มีผลบังคับใช้วันที่ 18 ...

รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ตามประกาศบริษัท 055/2560

 

สำหรับรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย UPDATE !!! ...Asia Wealth Trading Idea : 21-25 สิงหาคม 2560 : แนะนำซื้อ SIRI ราคาเป้าหมาย 2.40 บาท

Asia Wealth Trading Idea : 21-25 สิงหาคม 2560 : แนะนำซื้อ SIRI ราคาเป้าหมาย 2.40 บาท

http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_040730_dpfeo.pdf

 

 

Press Release:  Asia Wealth Trading Idea

บล.เอเชีย เวลท์ คาดสัปดาห์นี้ ตลาดยังแกว่งตัวแคบจากปัจจัยต่างประเทศ แนะนำซื้อ SIRI ราคาเป้าหมาย 2.40 บาท

 

กรุงเทพฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2560: ...Asia Wealth Top Pick 18/8/60 : แนะนำซิื้อ BANPU ราคาเป้าหมาย Bloomberg 22.21 บาท

Asia Wealth Top Pick 18/8/60 : แนะนำซิื้อ BANPU ราคาเป้าหมาย Bloomberg 22.21 บาท
http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_040622_xuoht.pdf

 ประกาศบริษัท : รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาต ให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม หรือนำเป็นหลักประกันเพิ่ม สำหรับบัญชีเครดิต ...

รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาต ให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม หรือนำเป็นหลักประกันเพิ่ม สำหรับบัญชีเครดิต บาลานซ์ ของบริษัท ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ตามประกาศบริษัท ฉบับที่ 056/2560Asia Wealth Top Pick 17/8/60 : แนะนำซื้อ TTA ราคาเป้าหมาย 13 บาท

Asia Wealth Top Pick 17/8/60 : แนะนำซื้อ TTA ราคาเป้าหมาย 13 บาท

http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_041708_cqspc.pdfAsia Wealth Top Pick 16/8/60 : แนะนำซื้อ BCP ราคาเป้าหมาย 40.00 บาท

Asia Wealth Top Pick 16/8/60 : แนะนำซื้อ BCP ราคาเป้าหมาย 40.00 บาทAsia Wealth Top Pick 15/8/60 : แนะนำซื้อ BEM ราคาเหมาะสม 10.10 บาท

Asia Wealth Top Pick 15/8/60 : แนะนำซื้อ BEM ราคาเหมาะสม 10.10 บาท

http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_040742_drshi.pdf

 Asia Wealth Top Pick 11/8/60 : แนะนำซื้อ PSL ราคาเป้าหมาย Bloomberg 10.85 บาท

Asia Wealth Top Pick 11/8/60 : แนะนำซื้อ PSL ราคาเป้าหมาย Bloomberg 10.85 บาท

http://www.asiawealth.co.th/uploads/researchs/file_045550_jgbyx.pdf