ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561  เป็นต้นไป (Update)

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561  เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_112001_zejwb.pdf

 

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

           http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_112049_aotwk.pdf