ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

อัตราค่าธรรมเนียมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures โดยมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของ KTC Futures