ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

  • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป 

          http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_063023_qnrwl.pdf

  • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน 

          http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_063037_mdnyp.pdf