ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor และ Circuit Breaker ชั่วคราว เพื่อเสริมเสียรภาพตลาดและสร้างความมั่นใจในการลงทุน เริ่ม 18 มีนาคม 2563 และไม่เกิน 30 มิถุนายน 2563

 

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_050145_ttyay.pdf