บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
01 มิ.ย. 2563
Technical Report
Technical Express..............ลุ้นการ Break ด้วยการปิดตลาดเหนือ 1,357 จุด.....
01 มิ.ย. 2563
Technical Report
SBL STA_1 June 2020
01 มิ.ย. 2563
Technical Report
SET Afterlunch 1 June 2020
29 พ.ค. 2563
Technical Report
Technical Express................คาดปรับฐานระยะสั้นเพื่อลดความร้อนแรงจากการ Rebound ที่ผ่านมา.....
29 พ.ค. 2563
Technical Report
SET Afterlunch 29 May 2020
28 พ.ค. 2563
Technical Report
Technical Express..................เคลื่อนเข้าสู่กรอบแห่งการ Take Profit ระยะสั้น.....
28 พ.ค. 2563
Technical Report
SET Afterlunch 28 May 2020
27 พ.ค. 2563
Technical Report
Technical Express....................เคลื่อนเข้าสู่กรอบแห่งการ Take Profit ระยะสั้น.....
27 พ.ค. 2563
Technical Report
SET Afterlunch 27 May 2020
26 พ.ค. 2563
Technical Report
Technical Express.....................เป้าหมายแรกในการ Take Profit อยู่ที่กรอบ 1,350-1,360 จุด.....