บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
22 ม.ค. 2563
Technical Report
Technical Express.....จุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่การปิดตลาดต่ำกว่า 1,559.27 จุด.....
22 ม.ค. 2563
Technical Report
SET Afterlunch_22 January 2020
21 ม.ค. 2563
Technical Report
SET Afterlunch_21 January 2020
20 ม.ค. 2563
Technical Report
Technical Express.............ลุ้นการ Break ด้วยการปิดตลาดเหนือ 1,605 จุด.....
20 ม.ค. 2563
Technical Report
Stock pick up-PTTGC-20 Jan 20
17 ม.ค. 2563
Technical Report
SET Afterlunch_17 January 2020
16 ม.ค. 2563
Technical Report
Technical Express...........เป้าหมายขั้นต่ำ เป้าหมายสำคัญ และจุด Stop Loss รอบนี้.....
15 ม.ค. 2563
Technical Report
Technical Express............ยังอยู่ในกรอบแห่งการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นต่อไป.....
15 ม.ค. 2563
Technical Report
SET Afterlunch_15 January 2020
14 ม.ค. 2563
Technical Report
Technical Express............กลับมาเกิดความแข็งแกร่งในระยะสั้นครั้งใหม่ได้ในที่สุด.....