บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
20 ก.ค. 2561
Technical Report
Technical Express..........จุด Daily Sell Signal ครั้งใหม่ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,626.07 จุด.....
20 ก.ค. 2561
Technical Report
SET Afterlunch_20 July 2018-
19 ก.ค. 2561
Technical Report
Technical Express.........รอเข้าเล่นเก็งกำไรระยะสั้นที่การปิด Rising Gap ครั้งใหม่....
19 ก.ค. 2561
Technical Report
SET Afterlunch_19 July 2018-
18 ก.ค. 2561
Technical Report
SET Afterlunch_18 July 2018-
17 ก.ค. 2561
Technical Report
Technical Express.................การอ่อนตัวลงของ SET Index ยังเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้.....
16 ก.ค. 2561
Technical Report
Technical Express................ยังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการ Rebound ระยะสั้น.....
16 ก.ค. 2561
Technical Report
SET Afterlunch_16 July 2018-
13 ก.ค. 2561
Technical Report
Technical Express...........เป้าหมายสำคัญคือการปิด Falling Gap อยู่ที่ 1,679.48 จุด.....
13 ก.ค. 2561
Technical Report
SET Afterlunch_13 July 2018-