บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
21 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express..............เข้าสู่แนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาลงอย่างเต็มตัว…..
17 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express.............ปิดรายสัปดาห์ต่ำกว่า 1,625.57 จุด จะเข้าสู่แนวโน้มขาลงเต็มตัว…..
17 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_17 May 2019
16 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express.................กลับมาเกิด Daily Sell Signal ครั้งใหม่ในที่สุด…..
16 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_16 May 2019
15 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express............ช่วงเวลาสำคัญของการต่อสู้ระหว่างแรงซื้อและแรงขาย…..
15 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_15 May 2019
14 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express...............ทยอยเก็บสะสมหุ้นที่บริเวณแนวรับในระหว่างวัน…..
14 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_14 May 2019
13 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express.....................Falling Gap ทั้ง 3 จุดยังเป็นเรื่องผิดปกติที่ต้องได้รับการปิด…..