บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
22 มี.ค. 2562
Technical Report
Technical Express...........เข้าเงื่อนไขแรกในการขยับตัวลงของจุด Daily Buy Signal ครั้งใหม่…..
21 มี.ค. 2562
Technical Report
Technical Express.............ยังต้องลุ้นให้ปิดตลาดเหนือ 1,633.74 จุดเป็นอย่างน้อย.....
21 มี.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_21 March 2019
20 มี.ค. 2562
Technical Report
Technical Express............เข้าในเงื่อนไขแรกเมื่อปิดตลาดเหนือ 1,633.74 จุด.....
20 มี.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_20 March 2019
19 มี.ค. 2562
Technical Report
Technical Express...........ระวังการปิดตลาดต่ำกว่าแนวรับแข็งแกร่งที่ 1,605 จุด.....
19 มี.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_19 March 2019
18 มี.ค. 2562
Technical Report
Technical Express.............ไม่ควรทำ New Low ด้วยการปิดตลาดต่ำกว่า 1,625.51 จุด.....
18 มี.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_18 March 2019
15 มี.ค. 2562
Technical Report
Technical Express.............ยังอยู่ในเงื่อนไขข้อแรกของการ Rebound ระยะสั้น.....