บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
12 ธ.ค. 2557
Technical Report
Technical : SET AFTERLUNCH
11 ธ.ค. 2557
Technical Report
Technical Express : .…..…..กรอบแนวรับสาคัญ 1,555-1,542 จุด.....
09 ธ.ค. 2557
Technical Report
Technical : SET AFTERLUNCH
04 ธ.ค. 2557
Technical Report
Technical Express : ยังคงแกว่งตัวในกรอบ 1,580-1,600 จุด (หุ้นแนะนำ: SVI, RS, LPN, UV, BMCL)
03 ธ.ค. 2557
Technical Report
Technical Express : .…..…..มุมมองต่อ Rising Gap.....(หุ้นแนะนา: IVL, JAS, SIRI, M, MINT)
02 ธ.ค. 2557
Technical Report
Technical Express : .…..ทยอยเก็บหุ้นอีกครั้งบริเวณ 1,581 จุด.....(หุ้นแนะนา: TRUE, THAI, BIGC, HMPRO, CENTEL)
02 ธ.ค. 2557
Technical Report
Technical : SET AFTERLUNCH
01 ธ.ค. 2557
Technical Report
Technical Express : .......…..…..หุ้นพลังงานฉุด SET Index.....(หุ้นเล่นสั้นแนะนา: NOK, RS, TPIPL, BEC, GFPT)
01 ธ.ค. 2557
Technical Report
Technical : SET AFTERLUNCH
28 พ.ย. 2557
Technical Report
Technical Express : .......…..Sideways ในกรอบ 1,580-1,600 จุด.....(หุ้นเล่นสั้นแนะนา: BIGC, MINT, THAI, SCB, SPALI)