บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
23 มิ.ย. 2558
Technical Report
Technical : SET AFTERLUNCH
22 มิ.ย. 2558
Technical Report
Technical : …..…..…..การกลับมาเกิด Daily Sell Signal ครั้งใหม่ก่อให้เกิด.....
22 มิ.ย. 2558
Technical Report
Technical : SET AFTERLUNCH
19 มิ.ย. 2558
Technical Report
Technical : …..…..แนวโน้มหลักยังเป็นแนวโน้มขาลง (Downtrend).....
19 มิ.ย. 2558
Technical Report
Technical : SET AFTERLUNCH
18 มิ.ย. 2558
Technical Report
Technical : …..แนวต้านที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 1,516 จุด.....
18 มิ.ย. 2558
Technical Report
Technical : SET AFTERLUNCH
17 มิ.ย. 2558
Technical Report
Technical : …..…..…..ยืนยันขาลง ต้องปิดตลาดต่ากว่า 1,492.32 จุด.....
17 มิ.ย. 2558
Technical Report
Technical : SET AFTERLUNCH
16 มิ.ย. 2558
Technical Report
Technical : SET AFTERLUNCH