บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
26 พ.ย. 2557
Technical Report
Technical Express : ........ยืนเหนือ 1,585 จุด ไปทดสอบ High เดิมที่ 1,600.16 จุด…..
26 พ.ย. 2557
Technical Report
Technical : SET AFTERLUNCH
25 พ.ย. 2557
Technical Report
Technical Express : .....ปิดตลาดเหนือ 1,585 จุดเป็นครั้งที่ 2…..(หุ้นแนะนา: VGI, TTA, AP, STPI, SCB)
25 พ.ย. 2557
Technical Report
Technical : SET AFTERLUNCH
24 พ.ย. 2557
Technical Report
Technical Express : .....หุ้นเด่นหนุน SET Index…..
24 พ.ย. 2557
Technical Report
Technical : SET AFTERLUNCH
21 พ.ย. 2557
Technical Report
Technical Express : ยิ่งสะสมกาลังนาน.....ยิ่งไปได้อีกไกล (หุ้นแนะนา: GUNKUL, TASCO, SPCG, MINT, TMB)
20 พ.ย. 2557
Technical Report
Technical Express : .....................1,585 จุด คือ แนวต้านหลักที่ต้อง Break ให้ได้.....(หุ้นแนะนา: THAI, ROBINS, RS, TUF, KBANK)
20 พ.ย. 2557
Technical Report
Technical : SET AFTERLUNCH
19 พ.ย. 2557
Technical Report
Technical Express : ....................เตรียม Break แนวต้านหลักที่ 1,585 จุด.....(หุ้นแนะนา: LPN, BAY, AOT, ERW, TTA)