บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
15 มี.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_15 March 2019
14 มี.ค. 2562
Technical Report
Technical Express........คาดหวังการปิดตลาดเหนือ 1,641.76 จุดเป็นอย่างน้อย.....
14 มี.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_14 March 2019
13 มี.ค. 2562
Technical Report
Technical Express.....อยู่ในเงื่อนไขแรกในการขยับตัวลงของจุด Daily Buy Signal.....
13 มี.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_13 March 2019
12 มี.ค. 2562
Technical Report
Technical Express........ต้องไม่ปรับตัวลงและปิดตลาดต่ำกว่า 1,625.51 จุด.....
12 มี.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_12 March 2019
11 มี.ค. 2562
Technical Report
Technical Express.....มีเพียงความแข็งแกร่งระยะกลางจาก Weekly Buy Signal เท่านั้น
11 มี.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_11 March 2019
08 มี.ค. 2562
Technical Report
Technical Express...............อยู่ในช่วงเวลาแห่งการขยับตัวลงของจุด Daily Buy Signal.....