บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
14 มิ.ย. 2562
Technical Report
Technical Express............ขายทำกำไรระยะสั้นไปอีกส่วนเมื่อปิด Falling Gap ที่ 1,676.01 จุด…..
14 มิ.ย. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_14 June 2019
13 มิ.ย. 2562
Technical Report
Technical Express..................กรณี Base Case คือการปิด Falling Gap ที่ 1,676.01 จุด…..
13 มิ.ย. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_13 June 2019
12 มิ.ย. 2562
Technical Report
Technical Express.............Base Case VS Best Case…..
12 มิ.ย. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_12 June 2019
11 มิ.ย. 2562
Technical Report
Technical Express.............ทำ Higher High ได้ต่อในรายสัปดาห์…..
10 มิ.ย. 2562
Technical Report
Technical Express........ผันผวนจนกว่า Gap ด้านใดด้านหนึ่งจะได้รับการปิดก่อน........
10 มิ.ย. 2562
Technical Report
XO-190610-Company Update
10 มิ.ย. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_10 June 2019