บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
07 มิ.ย. 2562
Technical Report
Technical Express............การปิด Rising Gap ก่อนจะส่งผลดีต่อ SET Index ในระยะต่อไป…..
07 มิ.ย. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_7 June 2019
06 มิ.ย. 2562
Technical Report
Technical Express.............ผันผวนจากการเปิดทั้ง Falling Gap & Rising Gap…..
05 มิ.ย. 2562
Technical Report
Technical Express...............ยังหาจังหวะในการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้ต่อไป…..
05 มิ.ย. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_5 June 2019
04 มิ.ย. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_4 June 2019
04 มิ.ย. 2562
Technical Report
Technical Express..........Stop Loss ระยะสั้นเมื่อปิดตลาดต่ำกว่า 1,609.79 จุด…..
31 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express..................ปิดตลาดต่ำกว่า 1,609.79 จุดจะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงเต็มตัว…..
31 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_31 May 2019
30 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express.............เป้าหมายและจุด STOP LOSS…..