บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
28 ก.พ. 2562
Technical Report
Technical Express..........หาจังหวะในการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้ใหม่อีกครั้ง.....
28 ก.พ. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_28 February 2019
27 ก.พ. 2562
Technical Report
Technical Express.....กลับมาเล่นเก็งกำไรระยะสั้นใหม่เมื่อ Rising Gap ได้รับการปิด.....
27 ก.พ. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_27 February 2019-
26 ก.พ. 2562
Technical Report
Technical Express..........เริ่มพิจารณาขายทำกำไรระยะสั้นใหม่อีกครั้ง......
26 ก.พ. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_26 February 2019-
25 ก.พ. 2562
Technical Report
Technical Express......กลับมาเกิดความแข็งแกร่งทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง.....
25 ก.พ. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_25 February 2019-
22 ก.พ. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_22 February 2019-
22 ก.พ. 2562
Technical Report
Technical Express..........ยังอยู่ในกรอบแห่งการเล่นเก็งกำไรระยะสั้น.....