บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
30 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_30 May 2019
29 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express...............ระมัดระวังการเปิด Rising Gap ครั้งใหม่…..
29 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_29 May 2019
28 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express...................เหตุผลที่เพียงพอ…..
28 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_28 May 2019
27 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express..............เล่นเก็งกำไรระยะสั้นตราบที่ยังไม่ปิดตลาดต่ำกว่า 1,605 จุด…..
27 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_27 May 2019
24 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express......................จุด Daily Buy Signal ครั้งใหม่ขยับตัวลงมาที่ 1,626.91 จุด…..
24 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_24 May 2019
23 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express.................1,624-1,637 จุด คือกรอบในการขายลดพอร์ตออกไปก่อน…..