บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
23 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_23 May 2019
22 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express............แนวต้านแข็งแกร่งระยะสั้นที่ 1,637 จุดยังผ่านได้ยาก…..
22 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_22 May 2019
21 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express..............เข้าสู่แนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาลงอย่างเต็มตัว…..
17 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express.............ปิดรายสัปดาห์ต่ำกว่า 1,625.57 จุด จะเข้าสู่แนวโน้มขาลงเต็มตัว…..
17 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_17 May 2019
16 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express.................กลับมาเกิด Daily Sell Signal ครั้งใหม่ในที่สุด…..
16 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_16 May 2019
15 พ.ค. 2562
Technical Report
Technical Express............ช่วงเวลาสำคัญของการต่อสู้ระหว่างแรงซื้อและแรงขาย…..
15 พ.ค. 2562
Technical Report
SET Afterlunch_15 May 2019