ธุรกิจและบริการ
บริการบริหารความมั่งคั่ง (wealth)

ทำไมต้องเลือกสร้าง Wealth กับ บล.เอเชีย เวลท์?

จากความมุ่งมั่นของเราที่ปรารถนาให้คุณบรรลุเป้าหมายของการลงทุน เราจึงพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณ ผ่านทีมบริหารความมั่งคั่ง

 1. Wealth Advisor ที่ปรึกษาความมั่งคั่ง
 2. Wealth Researcher  นักวิจัยความมั่งคั่ง
 3. Wealth Designer นักออกแบบความมั่งคั่ง
 4. Wealth Supporter ทีมสนับสนุนบริการ

“เราทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จของลูกค้า”

 

จุดเด่นของ Asia Wealth Wealth Management

 1. เราให้บริการอย่างใกล้ชิดและครบวงจร
 2. เรามี Consolidate statement เพื่อให้คุณเห็นผลตอบแทนภาพรวมของพอร์ตการลงทุน

 

“เราให้บริการอย่างใกล้ชิดและครบวงจร”

 

 1. Wealth View : เข็มทิศการลงทุนเพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่ง
 2. Wealth Allocation : แผนที่การลงทุนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความมั่งคั่ง
 3. Wealth Design : ออกแบบการลงทุนตามสไตล์เฉพาะตัวคุณและครอบครัว

 

Wealth View : เข็มทิศการลงทุนเพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่ง 

“The compass for your investment”

 

บล.เอเชีย เวลท์ วิเคราะห์และประเมินภาวะเศรษฐกิจ โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ ด้วยความรวดเร็ว ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อใช้เป็น "เข็มทิศ" ช่วยบอกทิศทางการวางกลยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของคุณ

 • ทราบทิศทางการลงทุน
 • วางแผนกลยุทธ์การลงทุนได้แม่นยำ
 • บรรลุเป้าหมายการลงทุน

 

Wealth Allocation: แผนที่การลงทุนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความมั่งคั่ง

Investment map for your wealth”

 

 • วางแผนการลงทุนได้อย่างแม่นยำ
 • สัดส่วนการลงทุนตรงกับเป้าหมาย
 • ผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่คุณยอมรับ

 

Wealth Design : ออกแบบการลงทุนตามสไตล์เฉพาะตัวคุณและครอบครัว

“Design wealth for you and your family”

 

 • Design 1 : “WEALTH Pay Lite” : ลงทุน เบาๆ สุขใจในวัยเกษียณ
 • Design 2 : “GET 50 Mb. Before 50”  : สร้าง 50 ล้าน ก่อนอายุ 50 ปี